Beza Interbank Giro dan Instant Transfer

Masa dan teknologi pada akhirnya memudahkan kita mengakses semua dengan cepat. Salah seorang daripada mereka pastinya sesuatu yang tidak jauh dari kehidupan harian kita, iaitu pemindahan wang.

Dalam memindahkan, kadang-kadang terdapat beberapa istilah yang kita tidak faham. Terutama bagi Anda yang mungkin membuat pemindahan bank buat kali pertama, sama ada untuk pembayaran pesanan barangan melalui internet atau tujuan lain, Anda biasanya akan menghadapi dua pilihan mekanisme pemindahan iaitu IBG dan Instant Transfer.

Beza Interbank Giro dan Instant Transfer
Beza Interbank Giro dan Instant Transfer

Apa Itu Instant Transfer dan Interbank Giro

Apa itu Instant Transfer dan Interbank Giro? Apakah perbezaan antara keduanya? Lebih terperinci, kami akan menerangkan dengan beberapa cara yang dilihat sebagai pembeza dari dua sistem pemindahan antara bank.

Maksud Interbank Giro (IBG)

Interbank Giro (IBG) adalah proses transaksi ambil masa lebih lama. Biasanya dibawah tempoh 48 jam. Bank akan caj dalam 15 sen – RM4, bergantung kepada setiap bank.

Jika transfer wang yang sekiranya dilakukan sebelum jam 12 tengah hari, maka kemasukan ke dalam akaun adalah pada hari yang sama. Tetapi apabila transfer dibuat selepas jam 12 tengah hari, maka kemasukan adalah pada keesokkan hari.

Maksud Instant Transfer

Instant Transfer merupakan proses transfer rekening antara bank yang dilakukan serta merta (Real Time). Duit masuk dalam akaun penerima secara langsung. Bank akan caj dalam 50 sen – RM2 bergantung kepada setiap bank.

Contoh IBG transfer boleh Anda baca disini cara transfer duit dari Akaun BSN ke Maybank

Kini wawasan Anda semakin meningkat mengenai jenis pemindahan wang yang boleh digunakan, terutamanya beza interbank giro dan instant transfer.

Ini kerana setiap jenis pemindahan mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri, kemudian memilih mengikut keperluan Anda.

Jadi, Anda boleh menjimatkan lebih banyak masa dan tenaga untuk berurus niaga. Dari maklumat di atas, Anda boleh memilih cara yang lebih berkesan untuk dilakukan ketika melakukan transaksi. Sentiasa berhati-hati dengan semua aktiviti kewangan Anda.

Related Posts

Leave a Comment