Internet kini telah menjadi perkara penting bagi ramai orang. Peranan kuota data nampaknya sentiasa ada untuk memenuhi keperluan harian, bermula

Top Up selalunya dilakukan oleh semua pelanggan kad, salah satunya adalah pelanggan XOX. Top Up XOX adalah satu keperluan seperti

XOX merupakan salah satu operator/provider terbaik di Malaysia yang mempunyai ramai pelanggan aktif. XOX bekerjasama dengan Celcom Malaysia Berhad, XOX

Credit Advance merupakan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan prabayar Celcom apabila mereka telah mencapai ambang baki kredit minimum. Celcom juga