Pemegang akaun atau pelanggan Bank Islam boleh membuat transaksi online melalui perkhidmatan Bank Islam Online Banking bankislam.biz Bankislam.biz menawarkan kemudahan